Twoja wizytówka

Polecamy !!!

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Sęk Adwokat Zgierz Adwokat Łódź

Jesteś tutaj: Strona główna > kategoria prawnik > adwokatPrzejdź do strony:

www.adwokat-sekpiotr.pl/

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotr Sęk doradza i stara się skutecznie rozwiązywać problemy swoich Klientów. świadczy sowje usługi między innymi na terenie województwa Łódzkiego, ale także na obszarze całej Polski. Priorytetem, który kieruje naszym działaniem jest zapewnienie profesjonalnie świadczonych usług, z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych. Za pomocą wszystkich dostępnych środków prawnych dążymy zawsze do jak najkorzystniejszych dla naszych Klientów rozwiązań.Specjalizacje jakimi zajmuje się Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Sęk:- Prawo karne, wykroczeń, wykonawcze, postępowania z zakresu ust. o przeciwdziałaniu narkomanii- Prawo cywilne w tym spadkowe i rodzinne, rozwody, alimenty- Sprawy odszkodowawcze, roszczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych, błąd w sztuce lekarskiej, ochrona dóbr osobistych-Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i sądami polubownymiKancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00. Istnieje możliwość spotkania o innych porach po uprzednim kontakcie telefonicznym.Kancelaria stale współpracuje z Kancelarią adwokacką Woźniak - Szczepaniak mieszczącą się w Łodzi przy ul. Piramowicza 15/20 (www.wozniak-szczepaniak.pl).PRAWO RODZINNE• rozwody• separacje• alimenty• władza rodzicielska• kontakty z dzieckiem• opieka / kuratela• ustalenie ojcostwa / macierzyństwaPRAWO SPADKOWE• stwierdzenie nabycia spadku• zachowekODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA(dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu)• wypadków komunikacyjnych• błędów w sztuce lekarskiej• czynów niedozwolonych• naruszenia dóbr osobistych• uszkodzeń ciała, wywołania rozstroju zdrowia, śmierci osoby najbliższej• uszkodzenia mieniaZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KANCELARIĘ: Usługi kancelarii świadczone są zarówno na rzecz osób indywidualnych jak i dla podmiotów gospodarczych. Kancelaria zapewnia szeroko rozumianą pomoc prawną m.in. w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmującą porady prawne, sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów, reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, przed organami administracji publicznej oraz przed organami ścigania jak i bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Kancelaria reprezentuje klientów z terenu całego kraju. Podstawowy zasięg terytorialny usług kancelarii obejmuje Sądy z województwa łódzkiego. Kancelaria na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką Woźniak -Szczepaniak (Łódź, ul. Piramowicza 15/20 - www.wozniak-szczepaniak.pl).PRAWO KARNE (w tym: prawo karno-skarbowe, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze, postępowania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich) • obrona w postępowaniach karnych • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracji skarbowej • udział w przesłuchaniach przed policją oraz prokuratorem • udział w posiedzeniach aresztowych PRAWO CYWILNE • sporządzanie opinii prawnych i umów • porady prawne • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, czynów niedozwolonych, uszkodzeń ciała i wywołania rozstroju zdrowia oraz śmierci osoby najbliższej • reprezentacja klientów w postępowaniach polubownych, mediacyjnych • pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego, windykacja należności ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA(dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu)• wypadków komunikacyjnych• błędów w sztuce lekarskiej• czynów niedozwolonych• naruszenia dóbr osobistych• uszkodzeń ciała, wywołania rozstroju zdrowia, śmierci osoby najbliższejuszkodzenia mieniaPRAWO RODZINNE • rozwody • separacje • alimenty • władza rodzicielska • kontakty z dzieckiem • opieka / kuratela • ustalenie ojcostwa / macierzyństwa PRAWO SPADKOWE • stwierdzenie nabycia spadku • przyjęcie / odrzucenie spadku • dochodzenie zachowku • dział spadku OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW • zastępstwo procesowe w postępowaniach gospodarczych • reprezentacja klientów przed urzędami • opracowywanie i opiniowanie projektów umów • windykacja należności • doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego • pomoc w negocjacjach PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH • reprezentacja klientów przed sądami jak i na etapie przedsądowym • porady prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych • sporządzanie i opiniowanie treści umów PRAWO ADMINISTRACYJNE(w tym: prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska)• reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi • szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa administracyjnego

O nas

Orx Dariusz Bela

NIP: 9561988976

Tel. 66 1 888 212

mail: adres e-mail kontaktowy z nami

nr konta Mbank:
33 1140 2004 0000 3302 7585 2878

Informacje o katalogu

  • unikalnykatalog.pl
  • IP: 46.29.16.228
  • Domena: z 2014 roku.
  • Page Rank: PR5
  • Informacje ogólne :

    Multikody: